Ett stöd för bättre innemiljö och hållbar utveckling

Vill också ni ligga i framkant? Kontakta oss.

Aton Teknikkonsult

Vad vi gör

Vi på Aton Teknikkonsult kan hjälpa er med utvärdering, utbildning och utveckling av ert arbete inom energieffektivt byggande.

Vad betyder Aton?

Aton, forntida egyptisk benämning på solen eller solskivan. Under farao Amenthotep IV genomfördes en religiös reform, i vilken det centrala var soldyrkan av den enda guden, Aton, avbildad som solskivan. Samtidigt bytte Amenthotep namn till Achnaton. Dyrkan av Aton som den enda guden blev dock bestående endast under Achnatons regeringstid. 

Solenergi påverkar både inneklimat och flertalet energiprocesser. Därför valde vi Aton som symbol för vårt arbete.