Nyheter

Vad betyder ATON?

 

Aton, forntida egyptisk benämning på solen eller solskivan. Under farao Amenthotep IV genomfördes en religiös reform, i vilken det centrala var soldyrkan av den enda guden, Aton, avbildad som solskivan. Samtidigt bytte Amenthotep namn till Achnaton.

Dyrkan av Aton som den enda guden blev dock bestående endast under Achnatons regeringstid.


Solenergin påverkar både inneklimat och flertalet energiprocesser

\"\"